ثبت شرکت

بسیاری از مشاغل نیاز به معرفی و رسمیت پیدا کردن دارند ،شخص حقیقی برای درآمد زایی و رونق اقتصادی نوع فعالیت خود را به حقوقی تبدیل میکند تا علاوه بر رونق کسب وکار بتواند از مزایای ویژه ی مشاغل حقوقی استفاده نماید . یعنی مشاغل حقیقی با ثبت انواع شرکت و موسسه غیر تجاری تبدیل به مشاغل حقوقی می شوند ،که شامل : انواع شرکت های مسئولیت محدود، شرکت های سهامی خاص ، شرکت های تضامنی ، شرکت های تعاونی ، شرکت های سهامی عام ، شرکت های نسبی و موسسات غیر تجاری می شوند . دامون ثبت باتوجه به حسن اعتماد مشتریان خود در تمامی این مراحل میتواند با بهترین کیفیت اقدامات لازم را انجام داده و برترین مشاور برای شما باشد.

دامون ثبت باتوجه به حسن اعتماد مشتریان خود در تمامی این مراحل میتواند با بهترین کیفیت اقدامات لازم را انجام داده و برترین مشاور برای شما باشد.

ارتباط با ما

شرکت مسئولیت محدود:

این نوع شرکتها متشکل از دو عضو اصلی که دارای سهم الشرکه معینی هستند میباشد ، هر شرکت مسئولیت محدود نیاز به اعلام مکانی رسمی و تایید شده به عنوان آدرس شرکت دارد تا بتواند با توجه به نوع فعالیت منتخب خود در راستای قانون تجارت فعالیت کند.بنابراین مراحل ثبت این نوع شرکت را در ذیل مرور میکنیم.

مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود :

مرحله اول- ورود به سامانه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرحله دوم- اعلام آدرس تایید شده توسط اداره پست

مرحله سوم- معرفی نمودن نماینده یا وکیل رسمی برای شخصیت حقوقی

مرحله چهارم- انتخاب نام برای شخصیت حقوقی ، لذا متقاضیان باید توجه داشته باشند که اسامی منتخب مورد تایید فرهنگستان ادب و لغت فارسی باشد

مرحله پنجم- نوع فعالیت شرکت میباشد که باید بطور صریح و واضح شرح داده شود.

مرحله ششم- میزان سرمایه شرکت ، باتوجه به میزان سرمایه ی اعلامی اعضا هیئت مدیره میبایست حق التمبر مالیاتی را پرداخت نمایند

مرحله هفتم- در این مرحله باید اطلاعات هویتی اعضا مطابق با کارتملی و شناسنامه وارد شود همچنین برای اتباع غیر ایرانی نیز باید مطابق مدارک هویتی مربوطه که مورد تایید کشور ایران است باشد

مرحله هشتم- آخرین مرحله در ثبت شرکت مسئولیت محدود تنظیم اساسنامه بری این نوع شرکت طبق مفاد قانون تجارت است ، مواد اساسنامه زیر نظر وکلای حقوقی تنظیم میشود.

دقت داشته باشید که تمامی این مراحل توسط وکلای کارآمد و مجرب دامون ثبت انجام خواهد شد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود:

تاییدیه کد پستی

یک نسخه کپی از تمامی صفحات شناسنامه اعضا که برابر اصل شده باشد

یک نسخه کپی از پشت و روی کارتملی اعضا که برابر اصل شده باشد

داشتن سیم کارتی که در اداره مخابرات بنام اعضا ثبت شده باشد

شرکت های سهامی:

طبق تعریف این نوع شرکتها در قانون تجارت شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. دو نوع هستند( شرکت سهامی خاص- شرکت سهامی عام). هردونوع شرکتهای سهامی توسط دامون ثبت در کوتاه ترین زمان ثبت و رسمیت پیدا خواهند کرد.

شرکت سهامی خاص:

هرشرکت سهامی خاص دارای سه عضو هیئت مدیره و دو بازرس میباشد . اشخاص حاضر در هیئت مدیره باید شرایط ذیل را داشته باشند:

سن قانونی

عاقل بودن

بالغ بودن

در شرکت های سهامی خاص سهامداران موظف هستند نسبت به میزان سهام خود در برابر سود و زیان حاصله پاسخگو باشند

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :

مرحله اول- ورود به سامانه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرحله دوم- اعلام آدرس تایید شده توسط اداره پست

مرحله سوم- معرفی نمودن نماینده یا وکیل رسمی برای شخصیت حقوقی

مرحله چهارم- انتخاب نام برای شخصیت حقوقی ، لذا متقاضیان باید توجه داشته باشند که اسامی منتخب مورد تایید فرهنگستان ادب و لغت فارسی باشد

مرحله پنجم- نوع فعالیت شرکت میباشد که باید بطور صریح و واضح شرح داده شود.

مرحله ششم- میزان سرمایه شرکت ، باتوجه به میزان سرمایه ی اعلامی اعضا هیئت مدیره میبایست حق التمبر مالیاتی را پرداخت و همچنین متعهد به پرداخت سرمایه اعلام شده به بانک های معتبر کشور میباشند

مرحله هفتم- در این مرحله باید اطلاعات هویتی اعضا مطابق با کارتملی و شناسنامه وارد شود همچنین برای اتباع غیر ایرانی نیز باید مطابق مدارک هویتی مربوطه که مورد تایید کشور ایران است باشد

مرحله هشتم- آخرین مرحله تنظیم اساسنامه بری این نوع شرکت طبق مفاد قانون تجارت است ، مواد اساسنامه زیر نظر وکلای مجرب حقوقی تنظیم میشود، درخصوص رفع هرگونه سوالی میتوانید از مشاورین دامون ثبت راهنمایی های لازم را دریافت بفرمایید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

تاییدیه کد پستی

یک نسخه کپی از تمامی صفحات شناسنامه اعضا که برابر اصل شده باشد

یک نسخه کپی از پشت و روی کارتملی اعضا که برابر اصل شده باشد

داشتن سیم کارتی که در اداره مخابرات بنام اعضا ثبت شده باشد

گواهینامه بانک

شرکت های سهامی عام:

این نوع از شرکت ای سهامی شرکت هایی هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنندو حداقل سرمایه در این شرکتها پنج میلیون ریال میباشد.

شرکت های تضامنی:

شخصیت های تضامنی با توجه به نوع فعالیت منحصر به مفرد خود نیاز به اخذ مجوز رسمی از سوی ارگان های مربوطه دارند ، تعداد اعضا ، میزان سرمایه و سهم الشرکه اعضا، تاییدیه آدرس محل اصلی شرکت همه باید در بخشنامه ای از مجوز تحت عنوان تقاضانامه / صورتجلسه مجمع عمومی موسسین قید میشود . اساسنامه های شرکت تضامنی هم کاملا مجزا از دو نوع شرکت قبل میباشد و این مفاد قانونی در دامون ثبت تنظیم خواهدشد.

شرکت های نسبی :

شرکتهای نسبی همانند شرکت های تضامنی بوده و باید عنوان نسبی و اسم یکی از اعضا در نام شرکت ذکر شود ، تمام سرمایه شرکت باید در ابتدا پرداخت شود، شرکا باتوجه به میزان سهام خود نسبت به سود و زیان شرکت مسئولیت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه چیز دیگری مقرر شده باشد. ارکان اصلی آن شرکا و مدیر هستند ، مدیرعامل این نوع شرکتها نظارت و مدیریت بر شرکا ،امور شرکت و سایر موارد را برعهده دارد و میتوان مدیر عامل را خارج از اعضا داخلی شرکت انتخاب نمود.

شرکت های تعاونی:

شرکتهای تعاونی به دو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم میشوند که در بخش تولیدی تمرکز شرکت بر روی بخش تولیدات میباشد مانند کشاورزان، دامداران و در توزیعی تمرکز شرکت بر روی پخش و توزیع محصول و کالا میباشد . این شرکت ها از حداقل 7 نفر تشکیل میشوند و هیچکدام نباید در شخصیت حقوقی دیگری عضویت و سمتی داشته باشند . افراد باید به خرید حداقل یک سهم بپردازند و میزان سهام اشخاص نباید از یک هفتم کل سرمایه تجاوز کند ، اعضا پس از تصمیم گیری درخواست خود مبنی بر تاسیس شرکت تعاونی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده و منتظر اعلام دادخواست خود میشوند ، پس از تایید باید سایر مراحل را طی کنند .

موسسات غیر تجاری:

این نوع شخصیت حقوقی با هدف کسب سود تشکیل نمیشود بلکه در موسسات غیرتجاری سود مورد توجه نمیباشد و هدف اصلی موسسات حول محور فعالیت هایی از قبیل فعالیت های فرهنگی، هنری ، تحقیقاتی ، حقوقی و پژوهشی، صندوق های خیریه و… میچرخد. اعضای متشکل در این مجموعه از حداقل 2 نفر شروع میشود .موسسات نیز همانند شرکت ها باید دارای آدرس تایید شده اداره پست باشند .برای اطلاات بیشتر هم اکنون با مشاورین ما در دامون ثبت تماس حاصل فرمایید . شماره های ما 02634206927 میباشد.

دفاتر پلمب:

تمامی شرکت ها و موسسات غیر تجاری میبایست هرساله قبل از شروع به سال مالی آتی جهت اخذ دفاتر مالیاتی خود اقدام نمایند .تا در صورت ثبت اطلاعات حسابداری خود بتوانند در سال مالی اظهارنامه ی مالیاتی خود را اعلام نمایند. دفاتر پلمب شامل دفتر کل و روزنامه است که 50 برگی، 100 برگی و 200 برگی هستند .هرچه میزان حسابهای در گردش شخصیت حقوقی بیشتر باشد نیاز به دریافت دفاتر با تعداد برگه بالا قطعی تر خواهد بود لذا مدیرعاملین برای ثبت درست اطلاعات حساب شرکت خود نیاز به مشاورین حقوقی و حسابداری دارند که دامون ثبتمیتواند پاسخگوی کاملی باشد.

در حسابداری حسابهای مختلفی وجود دارد که این حسابها یا از نوع بدهکار یا از نوع بستانکار می باشند ، شناخت و درک حسابها اصل حسابداری را تشکیل میدهند . حساب بدهکار و حساب بستانکار با مفهوم بدهکار و بستانکار در محاوره تفاوت دارد . حساب صندوق ، حساب ملزومات اداری ، هزینه ها ، حساب بدهکاران ، حساب خرید از نوع بدهکار است. حسابهای بستانکاران ، فروش، درآمد از نوع بستانکاران است . افزایش در حسابهای بدهکاری ، حساب را بدهکار و کاهش آن حساب را بستانکار میکند . افزایش در حسابهای بستانکاری حساب را بستانکار و کاهش آن حساب را بدهکار میکند.

دفتر روزنامه یا دفتر روزنامه عمومی :

دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت میشوند. در گروه دفاتر حسابداری ، دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل با هم دفاتر رسمی یا قانونی را تشکیل میدهند ، دفاتر تامین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران نیز در دسته دیگری است که به آن دفاتر غیر رسمی یا کمکی میگویند.

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر عملیات روزانه (با بار مالی)  خود را در آن ثبت میکند . برخی تاجران گروهی از عملیات ها را در دفاتر دیگری نیز ثبت میکنند مثلا عملیات مربوط به فروش کالای خاص یا عملیات مربوط بین تاجر و تاجر بخصوصی که برای تاجر حائز اهمیت ویژه ای است.

براساس ماده 7 قانون تجارت ایران: دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی و بطور کلی جمع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن ثبت نماید. دفتر روزنامه باید دارای ستونهای مناسب برای انتقال اطلاعات سند حسابداری به آن باشد . بنابراین دفتر روزنامه باید حداقل دارای ستونهایی برای درج شماره سند حسابداری ، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار هر رویداد باشد .

دفتر کل: 

عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی بطور جداگانه در آن نگهداری می شوند این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر یا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشند . البته طبق قانون تجارت ایران استفاده از کارت به عنوان دفتر کل مجاز نیست . متداول ترین فرم حسابهای دفتر کل، در حقیقت همان فرم تی است که هریک از طرفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم میشود: 

عنوان حساب: در بالای صفحات یا کارتهای مربوط به هرحساب ، نام و شماره مذکور نوشته می شود.

ستون تاریخ: در این ستون، تاریخ ثبت شده در دفتر رونامه که همان تاریخ وقوع معاملات است نوشته میشود ، نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل و به 2ستون تاریخ روز و تاریخ ماه تقسیم میشود.

ستون شرح: معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته میشود .

ستون عطف: در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هر یک از اقلام نقل شده ثبت میگردد .

ستون مبلغ: در این فرم به ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد .  

دفتر کل بخشی از سیستم حسابداری است که جهت تهیه صورتهای مالی و ترازنامه به وجود آمده است. دفتر کل جهت ثبت عملیات (که از دیدگاه علم حسابداری دارای بار مالی است) با فواصل بیشتری نسبت به فاصله ثبت رویدادها در دفتر روزنامه ایجاد شده و به عنوان نمونه حساب موجودی نقد( وجوه نقد) در یک سر فصل و از صفحه 1 تا صفحه … نوشته شده است. ترتیب نگارش حاسبها در دفتر نیز به همان ترتیبی است که حسابها در ترازنامه قرار میگیرند .

 ماده 5 آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم : دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت میشود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد. 

ماده 8 قانون تجارت: دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یکبار از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده ، هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

این دفاتر (دفتر روزنامه و دفتر کل) با توجه به میزان صورت حسابها به تعداد 50 برگ، 100 برگ، 200 برگ تهیه میشود که در دامون ثبت کارشناسان ما با توجه به نوع و عملکرد های مالی ، مشاوره لازمه جهت اخذ دفاتر با تعداد اوراق متفاوت را در اختیار شما قرار میدهند.لذا باید توجه داشت که هرگونه اشتباه و عملکرد نادرست باعث جرایم مالی و تبعات مالیاتی خواهد بود بنابراین کارشناسان حقوقی و حسابداران رسمی دامون ثبت با توجه به صورت ریز مالی شخصیت حقوقی ، بهترین مشاوره را به متقاضیان میدهند.