کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی:

1-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

2-درخصوص شرکت های بامسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکتها ی داخلی و شرکتنامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است و در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص و عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است.

3-اصل گواهی عدم سوپیشینه

4-فرم دال (که تکمیل از سایت به همراه امضا مدیرعامل و مهر شرکت و گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی باشد.

5-ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری

6-روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، (موضوع فعالیت شرکتهای با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.)

7-اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویرشناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد)

8-اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید

9-اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات وآی سی تی ارتباطات

ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشد.

با گرفتن شماره های دامون ثبت میتوانید کلیه امور مربوط به کارت بازرگانی خود را به ما بسپارید.

ارتباط با ما

تبصره 2 : افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

تبصره 3: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند

10-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

11-داشتن حداقل سن 23 سال تمام

12-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 و یکی از شرایط مندرج در بندهای 2 الی 8 شاخصهای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرک مربوطه مورد قبول است ) به همراه اصل دسته چک .

13-ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد).

14-اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های 3 و 7و 10 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند.

15-مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

16-کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت مربوطه.

تذکر 1 :کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2 :ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر 3 :حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.

تذکر4 :حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

لازم به ذکر است ثبت نام کلاسها در سامانه اداره مالکیت صنعتی انجام میگیرد .

تذکر 5 :کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.

تذکر 6 : :متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

تذکر 7: کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه اداره مالکیت صنعتی انجام میشود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی:

1-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( برای دریافت اظهارنامه به irsherkat.ssaa.ir مراجعه فرمائید)

.2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد

3-فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

.4-ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی

5-اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد)

6-اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)

7-اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری

اطلاعات و ارتباطات ( ICT ( ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند

تبصره 2 : افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند

تبصره 3: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند

8-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند

9-داشتن حداقل سن 23 سال تمام

10-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 و یکی از شرایط مندرج در بندهای 2 الی 8 شاخصهای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرک مربوطه مورد قبول است)

ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه)

ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامهج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه)

11-مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی ( صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند

12-ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت مربوطه

تذکر 1 :کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند

تذکر 2 :ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است

تذکر 3 :حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل و تحویل کارت الزامی است

تذکر 4 :حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی می باشد.

تذکر 5 :کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد

تذکر 6 :متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد

تذکر 7 :کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه اداره مالکیت صنعتی انجام میشود.