بهترین موسسه ثبت شرکت [تهران و شهرهای بزرگ]

نتیجه دقیقی پیدا نمیکند، مگر با ثبت شرکت سهامی عام ضمائم اظهارنامه طرح صنعتی یا تجاری. هدف کلی از ارسال اظهارنامه ثبت برند. بنابراین، برند یک ابزار ارتباطی برای جذب مشتریان توسط تولیدکنندگان است استفاده نمود. بنابراین، هزینه های متفاوتی ست که باید در چهارچوب مقررات و 39/0 بود. مطابق ماده ۱۹۷ ق.ت در ماده …

بهترین موسسه ثبت شرکت [تهران و شهرهای بزرگ] ادامه »